مطلع الفجر12:03 - 1402/12/25
تصویری؛

طبیعت زیبای بهاری گیلانغرب

مطلع الفجر: جلوه گری و منظره هایی طبیعی گیلانعرب که به دست بهار مخملگون سبزآراسته شده اند ، نگاه هر رهگذری را بخود جلب میکند.

مطلع الفجر/تصاویری زیبا از طبیعت بهاری گیلانغرب که جذابیتی خاص به قاب عکسهای  عکاس مطلع الفجر بخشیده است.