سرویس: تازه های خبرکد خبر: 113438|09:37 - 1403/02/08
نسخه چاپی

پیگیری احداث واحد بازیافت زباله در شهرستان گیلانغرب

پیگیری احداث واحد بازیافت زباله در شهرستان گیلانغرب
موضوع پیگیری احداث واحد بازیافت زباله در شهرستان گیلانغرب درجلسه کارگروه پسماند شهرستان مطرح شد .

به گزارش مطلع الفجر ،اولین جلسه کارگروه پسماند شهرستان گیلانغرب راس ساعت ۹ صبح با حضور معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری در محل فرمانداری شهرستان گیلانغرب و با دستور کار ذیل در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔹_بررسی وضعیت مدیریت و ساماندهی محل دفن زباله شهرهای گیلانغرب و سرمست

🔹 بررسی وضعیت فعلی جمع آوری و دفن زباله های روستایی سطح شهرستان

🔹پیگیری احداث واحد بازیافت زباله در شهرستان (بررسی درخواست سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث واحد بازیافت زباله در سطح شهرستان)

🔹 بررسی و پیگیری وضعیت دفن زباله های شهری سرپل ذهاب در حوزه جغرافیایی شهرستان گیلانغرب و سایر موضوعات مربوطه برگزار گردید.

🟢در ابتدای این  جلسه سرکار خانم نوربخش ضمن اشاره به دستور کار جلسه از ادارات عضو کارگروه خواستند که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۴ نسبت به انجام شرح وظایف محوله اقدامات لازم بعمل آورند.

🔵در ادامه جلسه مهندس کاوسی مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان پیرامون وظایف ادارات عضو کارگروه موضوعاتی مطرح نمودند و سپس سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه بازیافت زباله توضیحاتی در خصوص فعالیت واحد مورد نظر از جمله: همکاری با شهرداریها، میزان اشتغالزایی طرح مزبور، مکانیابی طرح و ... ارایه نمودند .

🔺در پایان جلسه نیز مواردی به منظور ساماندهی پسماندها در حوزهای شهری و روستایی از سوی اعضای حاضر در جلسه مطرح و  مصوب شد .