سرویس: تازه های خبرکد خبر: 113421|12:18 - 1403/01/18
نسخه چاپی

تیغ تیز شبکه های اجتماعی بر بناگوش کانون خانوادها

تیغ تیز شبکه های اجتماعی بر بناگوش کانون خانوادها
شبکه های اجتماعی بستر وکلونی های ارتباطی بدون تعهد مداری، امروز به چالشهای عمیق در مسیر کانونهای گرم خانواده بدل شده است

به گزارش مطلع الفجر ،*مجتبی جنگلی نیا /فعال رسانه ؛از لحاظ  معنایی فضای مجازی به فضای گفته میشود که بدون در نظر گرفتن بعد زمان و مکان تعامل های اجتماعی میان فرهنگ های گوناگون را از طریق فناوری های نوین امکان پذیر می سازد  و اما این بستر خوش آب و تاب  اگر چه سطح تعاملات ما را گسترده تر کرده اما مولفه دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر می شود.

باتکامل سیر دنیای مجازی و تکنولوزی و ظهور شبکه های متنوع امروزه اکثریت افراد در فضای مجازی حضوری فعال دارند و و فضای مجاری نقش مهمی در زندگی این افراد بازی می کند.

سرگرم شدن  افراد در بستر شبکهای اجتماعی تمرکزآنها بر خانواده را تضعیف  میکند و گاها اشراف و تسلط خانواده بر هم را میزداید.
آسیب های مخرب فضای مجازی و شبکهای کلونی مانند اجتماعی  حتمی است و اگر چه این فضا تاثیرات فردی و اجتماعی زیادی بر افراد گذاشته اما آسیب هایی هم به همراه دارد که با تاثیرات منفی قطعا کارد خانواده را مختل نموده و خود  شما در خانواده به راحتی آن را مشاهده خواهید کرد؛فضای مجازی باعث شده تا خانواده ها دیکر روابطی گرم و صمیمانه با هم نداشته باشند.

تیر خلاص شبکه های و عدم برخورداری از پختگی لازم؛ جوانان و نوجوانان بیشتر در مسیر تخریبگری این سونامی واقع گردند و  آسیب های این فضا همچنین زندگی زوج های جوان را هم با خطرات زیادی چون خیانت روبرو کرده است.اجتماعی وقت سرگرم  شدن در  در این فضاست که در واقع مهمترین عنصر تعامل و گفت و گو در خانواده از بین رفته و فرزندان هر روز از خانواده فاصله می گیرند و غرق در این بستر هویت زدا می شوند وقعا در این کوران بیتوجهی، آسیب های اینترنتی بیشتری به آنها وارد می شود.
در این میان شاید نداشتن سواد رسانه ای
اگر چه حذف کامل اینترنت و دور شدن از فضای مجاری با توجه به در هم امیختگی امورات زندگی و روزمرگیها  تغییر سختی است اما ما می توانیم با مدیریت درست تنها زمان کمی را به سرگرمی در این فضا اختصاص دهیم چرا که آسیب های وارد شده  از سوی این بستر عموما ًفردی و اجتماعی هستند و کل خانواده را درگیر خواهد کرد.
بدون شک انکارکلیت مزیت های فضای مجازی امری تعصبی و نامعقول است؛ مزیت استفاده از فضای مجازی زیاد است به شرطی که شما درست از آن استفاده کنید، برخی کارها امروزه در همین فضا رونق گرفته اند و بیشتر کسب و کارها از این طریق به رشد و پیشرفت خوبی رسیده اند.
با لحاظ کردن مضرات و محاسن باید گفت این فضا مانند یک تیغ دو لب بوده که هم دارای تاثیرات مضرو هم مفیداست.
ضرورت نظارت والدین براستفاده خانوده از بستر مجازی

به واسطه چرخش مطالب بصری و محتواهای تصویری جذاب و زرق و برق دار بدون شک پرسه دادن و سرگرم شدن در فضای مجازی دربیشتر مواقع غیر قابل کنترل بوده و اگر والدین نتوانند نظارتی روی ابن موضوع داشته باشد گرایش نوجوانان متصل به این بستر مکرراً تقویت شده وکم کم فاصله فرزندان از آنها بیشتر می شود.

در جامعه  و فضای اجتماعی  بدون شک والدین الگوی اول فرزندان هستند زمانی که آنها به خاطر فعالیت زیاد در این فضا از فرزندان غافل می شوند در مسیر تشکیل یه چرخه رفتاری  فرزندان هم این رفتار و سیره را یاد می گیرند در این زمان سردی و فاصله بین اعضای خانواده حکم فرما شده و نارضایتی افراد را به همراه دارد..

عقیم ماندن بلوغ اجتماعی و گرایش به فرهنگ بیگانه

فضای مجازی  با تنوع شبکه های اجتماعی و محتواهای فریبنده و اغوا کننده در اینترنت  این دنیای گسترده بوده که در آن افراد می توانند تعاملاتی گسترده و وسیع داشته باشند از این رو افراد جذب ارزش های بیگانه می شوند وبا رواج و شیوع آسیبهای این بستر ؛ مصرف گرایی و روابط آزاد و تنوع طلبی در افراد رواج پیدا می کند.
در نگاه اول  این ارزش های بیگانه و تخریب گر بیشتر از همه گروه نوجوان را به خود جذب می کنند؛ نوجوانان که  به واسطه نگاههای احساسی ، بیتجربگی و نداشتن سواد رسانه ای ،هنوز هویت تثبیت شده ای ندارند توسط این ارزش ها سردرگم خواهند شد.

اینترنت ؛ شبکه های اجتماعی و آسیب روانی

ره آوردهای مشوش کننده و چالش برانگیز شبکه های در کنار آسیب های جسمانی فضای مجازی آسیب های روحی و مجاز روانی هم به همراه دارد؛ درانزوا در خانه و کار زیاد با گوشی افسردگی را به همراه دارد چرا که ناخواسته و خواسته در این زمان شما مدام خود را با دیگران مقایسه می کنید و از زندگی خود ناراضی خواهید بود.
در قرابت و نزدیکی مکرر و پیوسته اعتیاد گونه با فضای مجازی  استرس و اضطراب شما زیاد می شود که از نظر جسمی هم سلامت شما را به خطر می اندازد.
پیامدهای مخرب چون پرخاشگری در نوجوانان و جوانان  از ارمغانهای شوم شبکهای اجتماعی است ؛اعتیاد به اینترنت در کودکان و نوجوانان زیاد بوده و آنها در اینترنت پرخاشگری و رفتار نادرست را یاد می گیرندو گاها اعتیاد به نفس کاذب و خود شیفتگی از دیگر آسیب های روحی استفاده ازفضای مجازی است.

شخصیت منفعل اجتماعی و انزوا پیامد اعتیاد اینترنتی

وب گردی  و پرسه در شبکه های اجتماعی  ؛سرگرمی بیش از حد با فضای مجازی افراد را معتاد به اینترنت کرده و انزوا طلبی و افسردگی آنها را به همراه دارداز سویی وابستگی به فضای مجازی باعث شده تا افراد نتوانند تایم آزاد در روز داسته باشند که در این صورت زندگی عادی آنها مختل خواهد شد. آنها کم کم از اجتماع فاصله می گیرند و به سمت گوشه گیری و افسردگی می روند.

برداشت از الگوهای مثبت مجازی

همانگونه که پیش تر عنوان شد  فضای مجازی  تیغ دو لبی است که خردمندی و هوشیاری شما میتواند شما را د رمسیر استفاده از محاسن آن  پیش برد ؛برای اینکه بتوانید استفاده درستی از فضای مجازی داشته باشید و آسیب های مربوط به آن ره تا حد زیادی کاهش دهید آموزش هایی از طریق الگودهی انجام می شود که یک آموزش غیر مستقیم است، در این زمان والدین بهترین الگو هستند که می توانند به فرزند خود یاد دهند چگونه  ان زا برای استفاده از فضای مجاری مدیریت کند.

استفاده از اینترنت در سایه ارتقا سواد رسانه ای

اگرچه نمیتوان منع قطعی  استفاده از فضای مجازی را تجویز کرد اما در هر حال برای مصونیت از اسیبهای این فضا که امروزه به میدان جنگ  فرهنگی ، عقیدتی  و هجمه شناختی دشمن برای تضعیف باورها ، اعتقادات بدل شده  نظارت خانواده ها بر استفاده بی پروا و مدیریت نشده فرزندان  در بستر شبکهای اجتماعی و اینترنت و همچنین حرکت در مسیر تعالی سواد رسانه ای در حول   و تاسی اعتقادات دینی و اسلامی  نسخه شفا بخش و مصونیت بخش امروز و فردای ما و خانوادهایمان در فضای مجازی است . .