مطلع الفجر13:19 - 1400/07/24
تصویری

زیبای های گیلانغرب در قاب دوربین عکاسان هنرمند

شهرستان گیلانغرب همواره به لحاظ اقلیم متفاوت و زیبایش دارای زیبایی های بصری و محیطی بوده که چشم هر بیننده ای را به ذوق می آورد .

به گزارش مطلع الفجر ،شهرستان گیلانغرب  همواره به لحاظ اقلیم  متفاوت و زیبایش دارای زیبایی های بصری و محیطی بوده که چشم هر بیننده ای را به ذوق می آورد .
 تصاویر  زیر  از عکاس خوش ذوق گیلانغربی اقای سجاد احدیت است که در اختیار رسانه مطلع الفجر قرار گرفته اند