مطلع الفجر12:29 - 1400/06/20
اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان گیلانغرب؛

هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راهها بدون اخذ مجوز ممنوع

قلع بنا و رفع آثار تجاوز از حریم راه سرنوشت حتمی هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راهها بدون اخذ مجوز است

به گزارش مطلع الفجر ، در راستای  برخورد با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز ، اداره  راهداری به  منظور اطلاع همشهریان اطلاعیه ای بدین مضمون صادر کرده است :به اطلاع همشریان محترم می رساند طبق مواد ۶و ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راهها بدون اخذ مجوز از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ممنوع می باشد و اداره راهداری می بایست براساس مواد مذکور نسبت به قلع بنا و رفع آثار تجاوز از حریم راه اقدام نماید که در این راستا امروز چندین مورد ساخت و ساز غیرمجاز و درختکاری در حریم راه محور چله تخریب و رفع تجاوز گردید فلذا خواهشمند است در جهت جلوگیری از بروز خطرات جانی ومالی برای کاربران جاده ای از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم جاده پرهیز نمایند در غیراینصورت این اداره از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد نمود و در پایان از دادستان قاطع و مردمی شهرستان گیلانغرب و همچنین فرماندهی محترم نیروی انتظامی بخصوص پاسگاه انتظامی چله کمال تقدیر و تشکر را دارد.

نمونه ای از قلع و قم بناهای غیر مجاز در گیلان غرب

روابط عمومی اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان گیلانغرب