مطلع الفجر19:36 - 1400/06/18

از ترویج یک اقدام ناصواب تا غصب اموال بیت المال در مزارستان گیلانغرب

مطلع الفجر:سالهاست مزارستان طاقیل در گیلانغرب آرامگاه اموات در شهر، بخش و روستاهای اقماری گیلانغرب بوده اما اخیراقدامام عجیب عده ای مردم را دغدغه مند و نگران کرده است .

 به گزارش مطلع الفجر ،سالهاست مزارستان طاقیل در گیلانغرب آرامگاه  اموات در شهر، بخش و روستاهای اقماری گیلانغرب بوده و هر گاه میتی چشم از دنیا فرو می بندد و به سوی عالم باقی میشتابد، بازماندگاه  بر حسب روال عرفی و دینی اقدام به اجرای احکام خاصه میکنند و نهایتا در مقیاس و مساحت محدودی انرا به خاک میسپارند و بدین حالت مزارستان طاقیل به محل ارام گرفتن اموات رحمت الله علیهم کل درگذشتگان عموم شهرستان بدل شده بود.

اما مع الاسف.....
در سالهای اخیر در سایه شیوه و ترویج روالی نامتعارف و نا ثوابی برخی خودخواهانه و حریصانه  به نوعی اقدام به غصب زمین محدود حیطه بندی شده مزارستان #طاقیل کرده اند.

به دنبال این #غصب بدور ازاخلاق  ازسوی برخی متنفذین در برخی اضلاع مزارستان در پی محدوده بندی ،جدول گذاری ،بتون کاری و یا سایبان کاری به عنوان مدوده اختصاصی برخی قطعات ،فضا به انتها رسیده و مردم عادی برای دفن اموات با مشکل روبرو هستند .

در واکاوی و تحلیل موضوع دو بعد محتمل است یا اینکه  زمین مزارستان  خاصه متعلق به  شهرداریست و باید مردم  در استفاده از فضای آن تابع مقر ات معمول و قانونی باشند و یا اینکه زمین حکم وقفی به اموال عمومی دارد و در  ان صورت  چنانچه عده ای با سو استفاده از موقعیت و نفوذ خود اقدام به غصب زمین(قطعه بندی اختصاصی) مزارستان کنند در حکم غصب و خسارت به اموال عمومی است و چنانچه متعرضین به قانون تمکین ننمایند و خودخواهانه حقوق عمومی را مورد #تعرض قرار دهند بی شک
 دادستانی محترم و عدالت پیشه شهرستان مجال چنین سنت افرینی ناصوابی را به فرصت طلبان نخواهد داد .
رسانه مطلع الفجر به نمایندگی از افکار عمومی و البته به دنبال در خواستهای مکرر شهروندان عزیز از  شهردار محترم و در راس این مطالبه از #دادستان_محترم استدعادارد  روند تملک و استفاده از فضای  مزارستان را در روالی قانونی تعریف نموده و متولی انرا قانونمندانه مشخص نمایند و به منظور تنویر افکار عمومی و جلو گیری از هرگونه تداوم نامتعارف موجوددر استفاده و قطعه بندی اختصاصی ،چهارچوبه جدید و قانونمند را اطلاع رسانی نمایند .
 

رونوشت دادستان محترم عدالت پیشه شهرستان گیلانغرب
فرماندار شهردار محترم گیلانغرب